Tillbaka till söka beslut

Sjukhus har tillåtit ett TV-bolag att filma verksamheten vid akutmottagningen. Fråga bl.a. om patienternas integritet trätts för när genom inspelningarna

Hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretesslagen (1980:100). Samtycke Sekretess Sjukvård
Tillbaka till söka beslut