Tillbaka till söka beslut

Skatteverket kritiseras för att det inte är möjligt att betala en ansökningsavgift med kontanter

Skatteverket tar inte emot kontant betalning av ansökningsavgiften vid ansökan om byte av förnamn.

Enligt chefsJO är huvudregeln i 4 kap. 12 § riksbankslagen tillämplig när det gäller betalning av ansökningsavgiften. Det innebär att Skatteverket har en skyldighet att ta emot kontanter vid betalning av en sådan avgift. Skatteverket får kritik för att det saknas möjlighet att betala avgiften kontant.

Tillbaka till söka beslut