Tillbaka till söka beslut

Socialnämnden i Motala kommun får allvarlig kritik för att ha dröjt med att inleda en faderskapsutredning

I mars 2020 informerade en person en socialnämnd bl.a. om att
han var far till två barn i kommunen och att de i folkbokföringen saknade en registrerad far. Han önskade att kommunen skulle inleda en faderskapsutredning. Nämnden inledde en sådan utredning först i september 2021 efter det att en god man hade utsetts för barnen.

I beslutet uttalar JO att en nämnd inte kan avstå från att inleda en
faderskapsutredning endast av det skälet att uppgiften om att barnet saknar en registrerad far kommer från den person som påstår sig vara far till barnet. JO uttalar sig också om en nämnds skyldighet att fullfölja sin utredning om barnet i fråga flyttar till en annan kommun.

JO konstaterar i beslutet att nämnden inte hade något skäl att dröja med att inleda en faderskapsutredning, och för det förtjänar nämnden allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut