Tillbaka till söka beslut

Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 6 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 9 Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar Vårdnad
Tillbaka till söka beslut