Tillbaka till söka beslut

Socialtjänstens ansvar för att kontinuerligt följa upp situationen för personer med psykiska funktionshinder

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 5 paragraf 8 Funktionsnedsättning
Tillbaka till söka beslut