Tillbaka till söka beslut

Socialtjänstens handläggning av ett ärende rörande en 16-årig pojke som hade begärts häktad; fråga om annan betryggande övervakning av pojken borde ha ordnats

Socialtjänst och LSS Rättegångsbalken - RB kapitel 24 paragraf 4 Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL paragraf 23 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 6 Barn/ungdom Häkte Ungdomshem
Tillbaka till söka beslut