Tillbaka till söka beslut

Tillämpning av s.k. sekretessförbehåll; granskning av ett landsarkivs handläggning av en begäran om att få ut handlingar för forskningsändamål

Kultur Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Allmänna handlingar Sekretess Överklagande
Tillbaka till söka beslut