Tillbaka till söka beslut

Två uttalanden i protokoll från inspektion av Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun den 13-15 november 2001

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 15 a Kommunallagen (1991:900) kapitel 6 paragraf 34 Delegation/ ansvarsfördelning Umgänge
Tillbaka till söka beslut