Tillbaka till söka beslut

Uppgifter om felaktig behandling av en asylsökande i samband med förvarstagning har inte kunnat klarläggas på grund av att polisen försummat sin dokumentationsskyldighet

Polisväsendet Behandlingen av häktade och anhållna m.fl., Förordningen (1976:376) om. Arrest Dokumentation Förvar
Tillbaka till söka beslut