Tillbaka till söka beslut

Utformningen av beslut enligt 18 b § LVM om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra

Socialtjänst och LSS Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM paragraf 18 b Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut