Tillbaka till söka beslut

Uttalande rörande av sjukhus utfärdade Riktlinjer for utlämnande av löneuppgift. Fråga om riktlinjerna stått i strid med det s.k. efterforskningsförbudet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen (TF)

Hälso- och sjukvård Tryckfrihetsförordningen - TF kapitel 2 paragraf 14 Allmänna handlingar Anonymitet
Tillbaka till söka beslut