Tillbaka till söka beslut

Uttalande rörande av sjukhus utfärdade Riktlinjer for utlämnande av löneuppgift. Fråga om riktlinjerna stått i strid med det s.k. efterforskningsförbudet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen (TF)

Tillbaka till söka beslut