Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om ett omhändertagande med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.

Polisväsendet Omhändertagande av berusade personer, lagen (1976:511) om - LOB Omhändertagande Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut