Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om Jordbruksverkets möjlighet att ta ut differentierade avgifter beroende på ansökningssätt vid registreringen; även kritik mot verket för bristfällig och felaktig information om möjligheten att betala avgiften med kontanter

JO konstaterar att det inte finns något hinder i Jordbruksverkets
normgivningsbemyndigande att beroende på ansökningssätt föreskriva olika avgifter
för att registrera hundar och katter. Underlaget i ärendet är inte tillräckligt för att JO
ska kunna uttala sig om huruvida skillnaden i avgifternas storlek är motiverad utifrån
principen om full kostnadstäckning. Det som har kommit fram i denna del ger inte
anledning till någon kritik från JO:s sida.

Jordbruksverket kritiseras dock för att informationen på verkets webbplats om
möjlighet till betalning med kontanter inte har varit tillräckligt tydlig och för att verket felaktigt lämnat beskedet att den aktuella avgiften inte kunde betalas med kontanter.

Tillbaka till söka beslut