Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om lagligheten av en polismans beslut att beslagta två hundar och sedan “förverka/avliva” dem

Polisväsendet Åklagarväsendet Brottsbalken - BrB Rättegångsbalken - RB Beslag Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut