Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden

Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider för beslut i ärenden om uppehållstillstånd.

Tillbaka till söka beslut