Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden

Utlänningsärenden Förvaltningslagen (1986:223) Utlänningsförordningen (2006:97) Ansökan Långsam handläggning Tidsfrist

Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider för beslut i ärenden om uppehållstillstånd.

Tillbaka till söka beslut