Tillbaka till söka beslut

Vid en tingsrätt pågick ett tvistemål angående rätt att överta en bostad. Fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning borde ha upprättat och till den ena parten ha lämnat en promemoria som innehöll bl.a. synpunkter på tvistefrågan

Tillbaka till söka beslut