Tillbaka till söka beslut

Vissa uttalanden rörande förutsättningarna för att i en grundskola respektive förskoleklass ta emot en elev efter framställning från endast den ene av barnets vårdnadshavare – mottagande av elev i förskoleklass

Utbildning ,forskning, studiestöd Skollagen (1985:1100). Vårdnad
Tillbaka till söka beslut