Tillbaka till söka beslut

Vissa uttalanden rörande skolhuvudmans skyldighet att hålla skollokaler öppna under pågående strejk

Utbildning ,forskning, studiestöd Skollagen (1985:1100).
Tillbaka till söka beslut