Inspektion av anstalten Österåker den 14 mars 2024

Om inspektionen: JO har vid en inspektion av anstalten Österåker närmare undersökt anstaltens handläggning av ärenden om varning enligt fängelselagen. Protokollet innehåller iakttagelser och inhämtade uppgifter. Inspektionen är den tredje och sista i en serie med samma tema. JO återkommer med sina uttalanden vid ett senare tillfälle.