Inspektion av Socialnämnden i Gällivare kommun den 20 och 23 november 2023

JO:s uttalande i korthet: Den 20 och 23 november 2023 genomförde JO en inspektion av Socialnämnden i Gällivare kommun. Inspektionen var den andra i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister och fått kritik från JO.
Det som kom fram vid granskningen av nämnden ger bilden av en verksamhet med stora utmaningar och svåra problem. Trots den oro som det ger från ett rättssäkerhetsperspektiv var intrycket av verksamheten positivt i flera avseenden. Under inspektionen noterades dock ett antal brister i nämndens verksamhet. Det kom t.ex. fram att nämnden inte alltid gjorde konkreta och individualiserade bedömningar av barnets bästa och bedömningar kopplade till barnets rätt att komma till tals. Vidare upptäcktes ett antal brister som inger viss oro från ett rättssäkerhetsperspektiv. Det gällde bl.a. nämndens skyldighet att kommunicera, dokumentera och hur nämnden gör när den hämtar in information i barnutredningar.
I vissa fall anser JO att nämnden ska kritiseras för sin handläggning.