Inspektion den 23 september 2016 av den för stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm i Stockholms kommun gemensamma enhet för ensamkommande barn

Inspektionen är en av flera inspektioner som genomfördes inom ramen för JO:s undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn. Hela undersökningen finns redovisad i JO-beslut dnr 5565-2016.