2020-01-22 Besök från Europarådet

En rådgivare inom kommissionen för mänskliga rättigheter besöker JO med syfte att få mer information kring JO:s aktuella prioriteringar och också om användningen av automatiserade beslutsprocesser inom området bistånd i Sverige.

Publicerat: 2020-01-15