2020-10-26 ENO (European Network of Ombudsmen) videokonferens

Europaombudsmannen håller en videokonferens om bl.a. den framtida rollen för Europaombudsmannen, och hur covid-19 pandemin påverkar ombudsmännens arbete.

Publicerat: 2020-08-26