2020-11-26 Digitalt möte med Europaombudsmannen

Digitalt möte med tjänstemän hos Europaombudsmannen för information om JO:s ärendehandläggningsrutiner och publiceringspolicy.

Publicerat: 2020-11-17