2021-04-29 IOI:s kommittémöte

Digitalt kommittémöte med IOI:s (International Ombudsman Institute) europeiska styrelse och de tillträdande styrelseledamöterna.

Publicerat: 2021-04-28