2022-05-04 Besök från Europeiska ombudsmannen

Den 4 maj 2022 tar JO emot besök från Europeiska Ombudsmannen Emily O’Reilly och hennes medarbetare, bl.a. för att tala om hantering av klagomål som handlar om tillgång till allmänna handlingar.

Publicerat: 2022-05-03