2022-05-06 Besök av en delegation från Nordmakedonien

En delegation från Nordmakedonien besöker Sverige den 4 – 7 maj. Fredagen den 6 maj informerar JO om arbetet med att granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Publicerat: 2022-05-04