2022-06-16 Besök från Zimbabwe

Besök av en delegation från Zimbabwe inom ramen för Raoul Wallenberginstitutets utbildning om mänskliga rättigheter och god förvaltning.

Publicerat: 2022-06-14