2022-09-15 Besök av ombudsmannen för tillsyn av hälso- och sjukvård i Israel

Den 15 september besöker ombudsmannen för hälso- och sjukvård i Isralel JO. Samtalen kommer handla om tillsyn av hälso- och sjukvården i Israel och information om JO:s tillsyn inom området.

Publicerat: 2022-09-07