2022-10-27 Besök av en turkisk delegation

Den 27 oktober besöker en delegation från Turkiet JO för att få information om JO:s och Opcats tillsyn över Migrationsverkets förvar

Publicerat: 2022-10-20