2022-10-28 Besök av Europarådets expertgrupp GRETA

Den 28 oktober får jO besök av Europarådets expertgrupp GRETA, som utvärderar efterlevnaden av människohandelskonventionen.

Publicerat: 2022-10-25