2022-11-22 Besök från EU-kommissionens avdelning för rättsliga frågor och konsumentfrågor

Den 22 november besöker Ana Gallego, generaldirektören för EU-kommissionens avdelning för rättsliga frågor och konsumentfrågor (DG Justice) JO.

Publicerat: 2022-11-08