2023-08-21 Besök från Malaysia

Den 21 augusti tar JO emot en delegation från delstaten Sarawak i Malaysia. Besöket är en förberedelse inför en planerad förändring av ombudsmannafunktionen i Sarawak.

Publicerat: 2023-08-21