Konstitutionsutskottets öppna sammanträde om JO:s verksamhet

Torsdag 21 mars 2024 höll Konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterade sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogjorde för sin verksamhet under perioden 1 juli 2022–31 december 2023.

Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ta del av JO:s ämbetsberättelse 2023

Kontakt: JO:s presstelefon, 08-786 65 00 eller växeln, 08-786 51 00.