Inspektionen av Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatriska undersökningsavdelningen i Stockholm, den 30 september och 1 oktober 2013