Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Visby, den 27 och 28 juni 2018

I en utredning av Kriminalvården har man kommit fram till att anstalten Visby måste stängas permanent. Den åtgärden skulle enligt myndigheten leda till att häktet Visbys lokaler kan utökas. På så sätt skulle häktet kunna erbjuda de intagna isoleringsbrytande aktiviteter. JO anser att det är mycket angeläget att Kriminalvården omedelbart vidtar de åtgärder som krävs för att häktet ska få tillgång till mer ändamålsenliga lokaler. Ett första steg i en sådan process bör vara att stänga anstalten (se protokoll dnr 4139-2018).