Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Göteborg, den 3–4 februari 2016

Inspektionen var inriktad på situationen för anhållna personer i häktet, och genomfördes parallellt med en inspektion av Polismyndighetens arrest i Göteborg (dnr 387-2016). ChefsJO Fura uttalar att häktet bör kontrollera att anhållna som överlämnas av Polisen har med sig skriftlig information om sina rättigheter.