Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Göteborg och Nationella transportenheten, den 6–7 februari 2019

Vid inspektionen kom det fram att häktet under en längre tid haft en hög beläggningsgrad. Det har lett till dubbelbeläggning av celler, att intagna som varken är häktade med restriktioner eller avskilda placeras på restriktionsplats och att intagnas möjlighet att vistas i gemensamhet begränsats. Dessa frågor tas om hand i två initiativärenden som chefsJO tidigare beslutat om (dnr O 7-2018 och O 19-2019). Eftersom häktet ofta tar emot ungdomar under 18 år påminner chefsJO om vikten av att personalen både skriftligen och muntligen informerar dem om deras rättigheter.