Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Kalmar den 5 april 2019

Häktet Kalmar har 35 platser. Vid inspektionen vistades 34 intagna i häktet. Den 8 mars 2019 var det 38 intagna i häktet, vilket innebär en beläggningsgrad om 108 procent. Vid överbeläggning placerar häktet de intagna förutom i normalceller även i två rum som i normalfallet används för isoleringsbrytande insatser samt i tre besöksrum. Vid inspektionen kom fram att de två celler som häktet har övervägt att använda för dubbelbeläggning understiger 8 m²och därför inte kan användas för detta ändamål. Det innebär att det som mest kan vara 40 intagna i häktet. Vid inspektionen var samtliga intagna placerade i ordinarie celler.

 

Det är möjligt att tillföra besöksrummen viss utrustning för att de ska uppfylla delar avKriminalvårdens krav för hur en normalcell ska vara utrustad. Häktet har en lokalskriftlig strategi för hur överbeläggning ska hanteras. Vid överbeläggning användsbl.a. häktets rum avsedda för isoleringsbrytande åtgärder för placering av intagna.Under sådana förhållanden kan inte rummen användas för det avsedda ändamålet.