Opcat-inspektion av Landstinget Blekinge, Blekingesjukhuset i Karlskrona, Psykiatrisk akutavdelning (PAKA), Psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA) och avdelning 28, den 23–24 juni 2015