Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Stockholm, arresten Solna, den 1 och 2 mars 2023

Inspektionen inriktades framför allt på situationen för frihetsberövade
barn. JO uttalar att det är bekymmersamt att barn regelbundet hålls i förvar i
arresten Solna och att Polismyndigheten helt tycks förlita sig på att Kriminalvården ska
kunna tillhandahålla platser på häkten i Stockholmsområdet. Det är allmänt känt att
beläggningssituationen inom Kriminalvården sedan en längre tid är mycket ansträngd.
JO konstaterar att Polismyndigheten inte har gjort tillräckliga ansträngningar, t.ex.
genom att anpassa sina lokaler, för att på egen hand kunna ta om hand gripna och
anhållna barn i enlighet med lagens krav. Polismyndigheten behöver vidta åtgärder för
att komma tillrätta med att det regelbundet hålls barn i förvar i arresten Solna.
Protokollet innehåller uttalanden även i andra delar, bl.a. om ansvaret för säkerhetsbedömningar,
information till intagna och om dokumentation.