Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Hornö, den 21 och 22 mars 2017

Vid inspektionen kom det fram att frågor som rör bl.a. de intagnas medicinering diskuteras vid möten där flera olika personalgrupper deltar. JO kommer att utreda saken inom ramen för ett initiativärende.