Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Rällsögården den 30 och 31 mars 2017

I protokollet uttalar JO att hemmet behöver se över hur vård i enskildhet bedrivs.