Opcat-inspektion av Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrisk akutmottagning Östra, den 6 och 7 februari 2019

Fokus för inspektionen var transporter av frihetsberövade patienter till och från den psykiatriska akutmottagningen. ChefsJO ser positivt på hur akutmottagningen och Kriminalvården samverkar och att akutmottagningen rapporterar avvikelser som rör transporter av patienter.  

ChefsJO förutsätter att Sahlgrenska Universitetssjukhuset vidtar åtgärder som säkerställer att användningen av tvångsåtgärder dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att i efterhand följa vad som har hänt.

Vidare uttalar chefsJO att det finns skäl att fortsätta följa frågor om bl.a. hur rättssäkerheten påverkas av hur den psykiatriska vården är organiserad.