Protokoll fört vid inspektion hos Polismyndigheten i Stockholms län, Norrorts polismästardistrikt, arresten Sollentuna, den 14 augusti 2013