Beslut i ärende med JO-anmälningar mot Hovrätten för Västra Sverige

ChefsJO Erik Nymansson har i dag meddelat beslut i ärendet med många anmälningar mot Hovrätten för Västra Sverige. JO kommer inte att utreda anmälningarna.

– Domstolarna är självständiga i sitt dömande, det står i grundlagen. JO kan inte ändra eller upphäva en dom som en domstol har meddelat, säger chefsJO Erik Nymansson.

Ca 200 anmälningar har kommit in till JO sedan den 27 februari. Klagomålen har främst handlat om hur domstolen har bedömt de uppgifter som har lämnats (domstolens bevisvärdering) och hur domstolen har formulerat sig. Klagandena har ansett att domstolens slutsatser i brottmålsdomen som meddelades den 23 februari 2023 är felaktiga.

– Frågan om någon ska dömas för ett brott ska avgöras av domstol. Jag avhåller mig därför från att granska det som kan prövas av en högre domstolsinstans och att uttala mig om hur en domstol värderar bevisning, säger chefsJO Erik Nymansson. 

Läs hela JO:s beslut, dnr 1766-2023

Kontakt JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2023-03-02