Inspektion av Skatteverket

Byråchef Dan Johansson kommer att, på uppdrag av chefs-JO Erik Nymansson, leda en inspektion av Skatteverket, skatteavdelningen, skatteområde 5, den 28-29 mars 2023.

Granskningen omfattar endast överklagande- och omprövningsärenden vid skatteenheterna 58 och 59.

Övriga deltagare är föredragandena Klas Johansson, Elenor Grönnå, Emilia Franke och Maria Jacobsson. 

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.