Inspektion av Umeå tingsrätt och Överförmyndarnämnden i Umeåregionen

JO Katarina Påhlsson genomför den 25-27 april 2023 en inspektion av Umeå tingsrätt och en inspektion av Överförmyndarnämnden i Umeåregionen.

Under inspektionerna medverkar byråchefen Johan Thorblad och föredragandena Madeleine Nilsson, Lovisa Cronstedt, Albert Pettersson och Jeanette Witting.

För frågor om inspektionen kontakta JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se.
För andra frågor finns kontaktuppgifter här.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ.

Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen för en period om fyra år. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.