JO avslutar ärenden om Migrationsverkets beslut att utvisa två barn

JO har tagit emot ett stort antal anmälningar om Migrationsverkets beslut att utvisa en nioåring till Albanien och en treåring till Pakistan. JO har beslutat att inte utreda saken ytterligare.

— Anmälningarna handlar framför allt om att utvisningsbesluten är felaktiga och att barnen ska få stanna i Sverige. JO kan inte ändra eller upphäva ett myndighetsbeslut, säger JO Per Lennerbrant om varför han inte går vidare med utredningen.

Utvisningsbesluten har fått stor medial uppmärksamhet. JO har tagit emot ca 300 anmälningar med anledning av Migrationsverkets beslut.

I och med JO:s beslut avslutas ärendena hos JO.

Se länkar till JO:s beslut i tre av ärendena.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.