JO granskar Åklagarmyndighetens hantering av den s.k. swishlistan

JO Per Lennerbrant inleder i dag en granskning av Åklagarmyndighetens hantering av uppgifter i ett ärende om grovt narkotikabrott där namnen på avsändare av Swish-betalningar är omaskerade i ett förundersökningsprotokoll.

– Efter att flera klagomål kommit in till JO tar jag nu initiativ till att i ett särskilt ärende granska Åklagarmyndighetens hantering av uppgifterna. När förundersökningsprotokollet blev offentligt fick listan stor spridning och uppmärksamhet. Jag vill undersöka vilka överväganden som åklagaren gjorde och om grundläggande fri- och rättigheter respekterades, säger JO Per Lennerbrant.

Av klagomålen och handlingar som JO tagit del av framgår att en åklagare i ett ärende gällande grovt narkotikabrott har tagit in en lista över Swish-betalningar till den misstänkte. I listan anges avsändarnas namn omaskerade. Förundersökningsprotokollet och uppgifterna i protokollet blev offentliga i samband med att åtal väcktes.

Fakta
JO granskar att de som utövar offentlig verksamhet följer de lagar och regler som styr deras arbete. Det rör sig om en juridisk granskning av framförallt formella frågor. Granskningar kan ske genom att pröva och utreda inkomna klagomål, genom anmälda eller oanmälda inspektioner och genom att genomföra utredningar på eget initiativ.

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.